همکاری در هر زمینه علمی با مراکز آموزشی آکادمیک و دانشگاه‌ها می‌تواند تجربه‌ و رزومه‌ی خوبی برای دانشجویان علاقه‌مند در دوره‌ی تحصیلیشان باشد. این اتفاق برای من هم افتاد و برای نیمسال تحصیلی جاری مهر ۱۳۹۶ در درس «پایگاه داده» به عنوان دستیار در کنار استاد محترم جناب آقای دکتر نورانی خواهم بود. شوق بالایی جهت تجربه‌ی چنین فعالیت آکادمیکی را دارم و صمیمانه از استاد محترمم برای فراهم کردن زمینه این همکاری با دانشکده و انتخاب بنده به عنوان دستیار علمی سپاسگزارم.