مقطع کارشناسی ارشد | دانشگاه برمن (مهر ۱۴۰۲- تاکنون)
آلمان، برمن

– تصویر برگرفته از وب‌سایت رسمی دانشگاه (Matej – Meza/Universität Bremen©)

مقطع کارشناسی | دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان (مهر ۱۳۹۴- خرداد ۱۳۹۸)
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز