دوره‌ی حضوری جامع «طراحی وب‌سایت» در پاییز ۱۳۹۷ برگزار می‌شود. در این دوره در ابتدا زبان نشانه‌گذاری html بررسی می‌پردازیم. سپس دستورات کلیدی CSS و سرفصل‌های کلی JavaScript و در مرحله‌ی بعدی فریمورک بوت استرپ (Bootstrap)...