اخذ گواهینامه Certified Instructor

پس از مدت‌ها پیگیری و مکاتبه با موسسه‌ی آموزشی Certified Internet Web Professional آمریکا، ضمن ارسال مدارک و گواهی‌هایم دال بر سابقه تدریس مهارت‌های وب در ایران از سال ۱۳۹۴ و شرکت در کارگاه‌ و دوره‌های حضوری و آنلاین تربیت مدرس و تدریس و هم چنین گواهی‌های آموزشی خود موسسه، موفق به دریافت گواهینامه‌ی Certified Instructor یا همان CI از این موسسه شدم و از تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۹ هجری شمسی فعالیت‌هایم تحت این لیسانس و برند شخصی‌ام انجام خواهد شد. تشکر ویژه دارم از اساتید و دوستان عزیزی که مرا در کسب این گواهی یاری کردند و راهنما و پشتیبان من بودند.