برگزاری کارگاه آنلاین اصول نگارش حرفه‌ای رزومه کاری و تحصیلی

کارگاه آنلاین «اصول نگارش حرفه‌ای رزومه کاری و تحصیلی» ویژه متقاضیان کار و تحصیل در خارج از ایران به ویژه کشور آلمان، به صورت ورکشاپ دو روزه در تاریخ‌های ۲۰ و ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۸ برگزار می‌شود.