اواخر سال دوم دانشگاه مقطع کارشناسی با مجمع مهندسان جوان استان‌مان آشنا شدم. مجمع مهندسان جوان به عنوان مجموع‌های گسترده‌ای است که هدف آن جذب و گردهم‌آوری تمامی مهندسان جوان و حفظ ارتباط هرچه بیشتر با اعضاء با یکدیگر جهت ایجاد بیشترین توان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌باشد.

تاثیر این مجمع در افزایش فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مهندسی و بالا بردن شأن حرفه‌ای مهندسین جوان و معرفی استعداد و توانایی‌های آن‌ها به جامعه، بسیار بالا می‌باشد. در این مجموعه همه اعضاء از حقوق کاملاٌ یکسانی برخوردار هستند و در کنار یکدیگر به پیشرفت هم کمک می‌کنند.

من از اسفند ماه ۱۳۹۴ عضو این مجمع خواهم بود و امیدوارم که روزی شاهد پیشرفت این مجموعه باشم تا مجمع مهندسان جوان، خانه‌ای برای تمامی جوانان مهندس استانی در سراسر ایران باشد و تبدیل به یکی از معتبرترین پایگاه‌های فعالیت‌های اجتماعی برای پیشرفت حرفه مهندسی شود.