در این مقاله بیشتر از مطرح موضوع، قصد مطرح سوالی را دارم!

 من به عنوان کسی که درزمینه برنامه‌نویسی وب فعالیت می‌کنم و تحصیلات آکادمیک مرتبط دارم، در دانشگاه چند واحد درس هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را گذرانده‌ام و به دلیل علاقه بسیارم به عملکرد مغز انسان و رابطه آن با علم هوش مصنوعی، مطالعات مختصری در این حوزه داشتم و این مطالعات، دلیل شکل‌گیری این سوال در من شده است:

ویژگی که باعث بقای انسان می‌شود، داشتن راه‌حل است. بدیهی است که مغز انسان برای هر حالت و موقعیتی، یک راه‌حل ارائه می‌دهد و گاهاً این راه‌حل‌های ارائه شده مغز انسان، غیر قابل پیش‌بینی هستند. یک مثال واضح این راه‌حل‌های غیرقابل پیش بینی، مسئله بهانه تراشی و پیدا کردن پلن «ب» است. که این پلن «ب» می‌تواند بسیارسازنده و یا مخرب باشد. به نظر من خودکشی نیز یک پلن «ب» است که تحت شرایط خاصی از مغز صادر می‌شود. اما آیا تحت این شرایط از پیش تعیین نشده، ماشین نیز می‌تواند با اکتفا به علم هوش مصنوعی، راه‌حل‌های از پیش بینی نشده را ارئه دهد؟  می‌دانم که علم هوش مصنوعی به حدی پیشرفت کرده که ماشین‌ها می‌توانند قدرت تصمیم‌گیری داشته باشند. اما این تصمیم‌گیری نیز در یک چهارچوب مشخص و از پیش تعریف شده است. اما آیا ماشین در سال حاضر(۲۰۲۰)، می‌تواند خارج از این محدوده پیش‌بینی شده عمل کند؟

از موارد غیر قابل پیش‌بینی دیگر، مسائل احساسی است. شاید عقیده‌ای که شخصی سال‌ها به آن ایمان داشته و پایبند آن بوده، با یک رخداد و اتفاق و یا با مجموعه احساس، طرز فکر و الگوریتم راه‌حل‌های ارائه شده مغز او (بدون هیچ گونه داده از قبل تعیین شده‌ای) تغییر کرده و پلن‌های «ب» آن نیز تغیییر می‌کند.

اما آیا ماشین‌‌‌های ساخته شده نیز این قابلیت را دارند؟ زمانی می‌توانیم شاهد این مسئله باشیم؟ و این رخداد باعث چه تحولی در زندگی ما خواهد بود؟